مرتب سازی بر اساس:  

زمین مسکونی ۴هکتاری روستای کوهپایه ای معاف شاندرمن

زمین مسکونی 4هکتاری روستای کوهپایه ای معاف شاندرمن۱
برای فروش
350,000تومان هرمتر - باغ, زمین, مجتمع مسکونی, مسکونی, ویلایی

زمین مسکونی ۴هکتاری روستای کوهپایه ای معاف شاندرمن زمین مسکونی ۴ هکتاری روستای کوهپایه ای معاف شاندرمن سند۶دانگ .دارای حصارمحلی می باشد این ملک مسکونی…

اطلاعات بيشتر
40000 مترمربع 0 پاركينگ

زمین مسکونی ۳۰۰متری روستای کوهپایه ای معاف شاندرمن

زمین مسکونی 300متری روستای کوهپایه ای معاف شاندرمن۱۱۱۱۱۱۱۱
برای فروش
750,000تومان هرمتر - زمین, مجتمع مسکونی, مسکونی, ویلایی

زمین مسکونی ۳۰۰متری روستای کوهپایه ای معاف شاندرمن زمین مسکونی ۳۰۰متری روستای کوهپایه ای معاف شاندرمن سند۶دانگ .دارای حصارمحلی می باشد این ملک مسکونی واطراف…

اطلاعات بيشتر
300 مترمربع 3 پاركينگ

زمین مسکونی ۷۵۰متری روستای کوهپایه ای معاف شاندرمن

زمین مسکونی 750متری روستای کوهپایه ای معاف شاندرمن۱
برای فروش
750,000تومان هرمتر - باغ, زمین, مجتمع مسکونی, مسکونی, ویلایی

زمین مسکونی ۷۵۰متری روستای کوهپایه ای معاف شاندرمن زمین مسکونی ۷۵۰متری روستای کوهپایه ای معاف شاندرمن سند۶دانگ .دارای حصارمحلی می باشداین ملک مسکونی واطراف ویلایی…

اطلاعات بيشتر
750 مترمربع 3 پاركينگ